Tarief

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie kunt u rekenen op een vergoeding door uw zorgverzekering
De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis. Bel uw verzekering voor de hoogte van de vergoeding. 

De vergoeding voor fysiotherapie aan huis geld tot het maximum bedrag waarvoor u verzekerd bent. Wanneer u een aandoening heeft die op de chronische lijst staat krijgt u tot en met de 20e behandeling de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering en vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering.

U ontvangt maandelijks een factuur voor de behandelingen. Na betaling kunt u deze factuur declareren bij uw zorgverzekering.


MoFysio rekent in 2017 de volgende tarieven:

Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 41,-
Een behandeling fysiotherapie is gericht op uw specifieke behoefte.
Deze kan een adviserend, behandelend of begeleidend karakter hebben.
Een behandeling bij MoFysio duurt doorgaans 30 minuten.

Screening inclusief toeslag uitbehandeling € 21,50
Als u zonder tussenkomst van een specialist komt, vindt er een
screening plaats. Hierbij wordt bepaald of fysiotherapie voor u de juiste
keuze is. Mogelijk is samenwerking met een andere discipline gewenst.

Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling € 42,50
Na de screening vindt het onderzoek plaats. Hierbij worden de klachten
onderzocht en wordt er gekeken naar behandelbare grootheden. Dit is
noodzakelijk om voor u de juiste behandeldoelstellingen te kunnen bepalen.

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling € 48,50
Ook als u verwezen bent door een specialist, is een fysiotherapeutisch onderzoek
noodzakelijk. Hierbij worden de diagnoses kritisch bekeken en nader onderzocht
om zo een goed mogelijk behandelplan te kunnen opstellen.

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling € 65,-
Een eenmalig onderzoek kan plaatsvinden wanneer u bijvoorbeeld hulpmiddelen
bestelt en hierbij eenmalig een volledig onderzoek wilt laten doen. Dit kan tevens op
verzoek/verwijzing van een sportarts, huisarts of thuiszorginstelling.

Telefonisch consult  € 10,-
Wanneer de therapeut niet fysiek aanwezig hoeft te zijn kan worden gekozen voor
een telefonisch consult. Via de telefoon of via beeldbellen met “Uw Compaan”.”

U kunt uw afspraak, 24 uur voorafgaand aan de behandeling, kosteloos annuleren.
Als u binnen 24 uur annuleerd zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen, ook in geval van onmacht.

Voor meer informatie kunt u de onderstaande PDF bestanden downloaden:

MoFysio is AGB geregistreerd en ingeschreven bij het Centraal Kwaliteits Register van het KNGF.  De therapeuten van MoFysio zijn hiermee verplicht om regelmatig bijscholing en verdieping te ondergaan. De fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd. MoFysio staat uiteraard ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast is MoFysio een “gezond voorbeeld Heiloo” in het kader van Appeltje eitje en werkt nauw samen met andere zorgverleners en wijkcentra.

Advertenties